active disaster quick links

National Disaster

Legal Aid

Chuẩn bị Sẳn sàng cho Thiên tai

Chuẩn bị Sẳn sàng cho Thiên tai

Hãy sẳn sàng và chuẩn bị cho thiên tai.  Bạn có biết là CHỈ khoảng một phần ba người Hoa Kỳ chuẩn bị lo cho thiên tai hay không? 


Mỗi người nên có Kế hoạch Thiên tai và dụng cụ dùng cho Thiên tai, và đừng lo, APPs cũng dùng được cho việc đó nữa.  Hai nơi tốt nhất để bắt đầu là Ready.govAmerican Red Cross.  Các website này giúp thiết lập kế hoạch tổng quát và chi tiết để sống còn với nhiều loại thiên tai khác nhau.   


Kế hoạch phòng Thiên Tai


Bạn có thể bắt đầu với Kế hoạch phòng Thiên tai như của American Red Cross.  Bạn còn có thể dùng written plan giản dị này từ wesite Ready.gov.


Dụng cụ dùng cho Thiên tai


Đừng ngưng khi chỉ có kế hoạch; bạn cần phải có thùng đựng dụng cụ (kit), dùng thông tin từ Red Cross.  Nếu bạn không thể sắm thùng dụng cụ (kit)  -  thì dùng danh sách nơi ready.gov, để bắt đầu với chỉ vài thứ cần và tiếp tục thêm vào thùng dụng cụ cho đến khi hoàn tất.


Dùng điện thoại loại smart phone của bạn cũng giúp bạn chuẩn bị với nhiều cách khác nhau.  Có "app" dùng cho việc này.  Thử vào “Red Cross Apps” ở đây, FEMA's appFEMAnhóm Tech Soup không-vụ-lợi ở đây, hoặc ở đây marketplace.org.      


Nếu bạn không có smart phone, hoặc muốn lưu giữ tần số để dùng text, FEMA có thể chỉ cho các mẹo vặt an toàn và tìm nơi tạm trú mở cửa ở đây.  Những nơi này có thể và còn gởi Wireless Emergency Alerts vào điện thoại nào có thể nhận tín hiệu.  Vào đây để biết thêm thông tin.  


Chuẩn bị cho cơ sở thương mại


Cơ sở thương mại cũng cần phải chuẩn bị và ở đây chính phủ sẳn sàng giúp đỡ (ready.gov).  Khởi đầu với kế hoạch đáp ứng khẩn cấp (emergency response plan) và từ đó thiết lập kế hoạch tiếp tục cho cơ sở thương mại (business continuity plan).


Chuẩn bị cho bất cứ điều gì và mọi thứ


Nếu bạn có kế hoạch và có đồ dùng cho thiên tai, như vậy bạn sẳn sàng cho hầu hết các thiên tai.  Nhưng những ai muốn chuẩn bị thêm, và đặc biệt hơn, chúng tôi có những đề nghị sau . . .


Cơ động Thông dụng ( Popular Mechanics) dạy chúng ta thế nào để sống sót trong mọi hoàn cảnh.  Hỏa hoạn và Bão lụt là các loại thiên tai thường xảy ra nhất.  Nhiền người dễ gặp ảnh hưởng lụt lội hơn họ tưởng.  Tìm hiểu nguy hiểm lụt lội cho bạn và tìm biết thêm tin tức từ  Chương trình bảo hiểm Lụt lội (National Flood Insurance program) nơi đây.  Báo cáo Người Thụ hưởng (Consumer Reports) có bài viết hay khái niệm về chuẩn bị thiên tai, và đánh giá nhiều sản phẩm liên quan đến thiên tai.      
Trung tâm kiểm soát bệnh hoạn (Center for Disease Control) hiện hữu để ngăn ngừa và giúp đỡ về những nguy hại đến sức khỏe, vì bất cứ lý do gì gây ra. CDC-Viet Tiang. Cơ quan CDC biết rằng nếu bạn đáp  ứng được zombie apocalypse,  thì bạn đã sẵn sàng cho bất kỳ bệnh dịch nào khác.  Vào đây để biết thông tin về Zombie Pandemic có thể giúp bạn lo bảo vệ khối óc của bạn và giữ cho bạn được sức-khỏe-tốt cho mọi lứa tuổi.  The Earthquake Alliance  giúp bạn mọi thứ bạn cần biết để sống còn trong "Khu Động đất", mà tầm cở tăng rộng.  Trò chơi Beat the Quake là cách tốt nhất để biết phải làm gì khi động đất.  Có hoả diệm sơn nào ở sân sau nhà bạn không?  Chúng tôi cũng có thể giúp bạn về việc đó; hãy vào đây, để biết thông tin từ Hoạt động Công viên Quốc gia (National Park Service).


Bạn có cần kế hoạch chuẩn bị cho thiên tai viết bằng các ngôn ngữ khác hay không?  Ready.gov có thể giúp trong các ngôn ngữ Espanol, Vietnamese, Chinese và các ngôn ngữ khác .